پاسخ به ابهامات زیست‌محیطی سد چمشیر‌/ سد‌ ‌تاثیر منفی بر تالاب شادگان ندارد

کارشناس ارزیابی محیط زیست با بیان اینکه بهره‌برداری از سد چمشیر هیچگونه تاثیری بر تالاب شادگان ندارد، گفت: رودخانه زهره بعد از محل سد چمشیر به سمت غرب جریان یافته و پس از دشت زیدون در شمال محدوده هندیجان تغییر مسیر داده و به سمت جنوب حرکت می‌کند‌.

به گزارش مهرگان پرس شهره صدری‌خانلو‌  با اشاره به تلاش متخصصان داخلی در عملیات فنی-مهندسی ساخت سد چمشیر، اظهار داشت: به تازگی برخی از فعالان محیط زیستی گفته‌اند، تالاب شادگان از آبگیری سد چمشیر بر روی رودخانه زهره متاثر می‌شود، این در حالیست که این مسئله یک اشتباه آشکار بوده و سد چمشیر در حوضه آبریز زهره-هندیجان واقع شده است.

این کارشناس ارشد ارزیابی و آنالیز محیط زیست تاکید کرد: بهره برداری از سد چمشیر هیچگونه تاثیری بر تالاب شادگان ندارد، رودخانه زهره بعد از محل سد چمشیر به سمت غرب جریان یافته و پس از دشت زیدون در شمال محدوده هندیجان تغییر مسیر داده و به سمت جنوب حرکت می‌کند‌.

وی افزود: این رودخانه در انتهای مسیر خود به خلیج فارس می‌ریزد. بنابراین در طول مسیر خود از محل سد چمشیر تا انتهای رودخانه زهره، این رودخانه هیچ ارتباطی با آبهای ورودی به تالاب شادگان ندارد و ادعای ارتباط تاثیر سد چمشیر بر تالاب شادگان یک بیان اشتباه است‌.

منبع: فارس