پرداخت دو هزار و 906میلیارد ریال تسهیلات طرح مردمی سازی نظام یارانه ها در بخش کشاورزی

دو هزار و 906میلیارد ریال تسهیلات طرح مردمی سازی نظام یارانه ها در بخش کشاورزی (دامدار کارت ) تا پایان آبان ماه 1401 توسط شعب بانک کشاورزی استان کردستان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهرگان پرس از سنندج،شعب بانک کشاورزی استان کردستان از ابتدای شروع طرح مردمی سازی نظام یارانه ها در بخش کشاورزی و تا پایان آبان ماه سال جاری مبلغ دو هزار و 906 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به دارندگان واحدهای دام و طیور پرداخت کردند.
این میزان تسهیلات به 2312نفر از دامداران و مرغداران استان پرداخت شده است.