پرداخت یک هزارو 750میلیارد ریال وام بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت های دانش بنیان

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت از پرداخت نزدیک به یک هزارو750میلیارد ریال وام به شرکت های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه این رقم وام به حدود یک هزارو 500 شرکت دانش بنیان معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص داده شده است، گفت: تاکنون بیش ازیک هزار و570میلیارد ریال به طرح اشتغال پایدار شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.
به گفته وی بیش  از 70میلیارد ریال به طرح سرمایه بذری (شرکت های شتاب دهنده) و۱۰۲ میلیارد ریال را نیز برای توسعه فضای کسب و کارشرکت های دانش بنیان پرداخت شده است.
حسین زاده اظهارداشت: نسبت وام های پرداختی بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت های دانش بنیان در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10درصد افزایش داشته است.