پیام کاظم نظری به سی‌وچهارمین جشنواره تئاتر استانی کشور

کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی، سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی را میعادگاه گردهمایی هنرمندانی دانست که بازتاب قوم، فرهنگ، استان و کشور خویش هستند.

به گزارش مهرگان پرس زنگ آغاز جشنواره‌های تئاتر استانی کشور در سال 1401، که در دو ماه برگزار خواهند شد، از امروز به صدا درآمد.

به همین مناسبت، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی، پیام زیر را منتشر کرد:

«تئاتر جلوه‌گاه حقیقت، آسایشگاه جان‌های خسته و رویدادگاه اندیشه‌های بلند بشری است.

هنرمندان تئاتر، آیینه تمام‌نمای خواست ما، نیازها و رنج‌های جامعه خویشند و جشنواره تئاتر استان‌های کشور، میعادگاه گردهمایی هنرمندانی است که بازتاب قوم، فرهنگ، استان و کشور خویش هستند.

حال که به این میعادگاه در سال جاری رسیده‌ایم، دستان یکایک شما عزیزان را می‌فشارم و قدردان کوشش‌های فرآوان شما و تعهد و مسئولیت پذیری‌هایتان هستم.

امید که تولیدات این جشنواره‌ها بیش از پیش پاسخگوی نیاز جامعه و راهگشای مسیرهای ناگشوده باشد.»

ایران تاتر