کارکنان روزکار پتروشیمی با شرایط ۵۰ درصدآنکال ادامه می دهند.

رئیس کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی: مصوبات کمیته شرایط اضطراری منطقه برای تمامی شرکت‌های پتروشیمی لازم الاجراست.

به گزارش مهرگان پرس،رئیس کمیته شرایط اضطراری این منطقه در نخستین جلسه سال ۱۴۰۰، با اشاره به شرایط بحرانی کشور و افزایش آمارهای مربوط به همه گیری کرونا، بر ضرورت تشدید اقدامات کنترلی شرکت های پتروشیمی برای پیشگیری از ابتلای کارکنان به بیماری تاکید کرد.
سیدامید شهیدی نیا، اجرای مصوبات این کمیته را برای تمامی شرکت های پتروشیمی لازم الاجرا دانست و گفت: تمامی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موظف به همکاری در اجرای مصوبات کمیته شرایط اضطراری هستند چرا که عدم اجرای به موقع مصوبات، ما را از اهداف دور کرده و کارایی این مصوبات را کم خواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر از طرفی بالاترین میزان بستری و ابتلا به بیماری را در شهرستان داریم، از طرف دیگر، شرکت های پتروشیمی می بایست تولید را در بهینه ترین شرایط ادامه دهند، لذا نیروهای ستادی کماکان با ۵۰ درصد ظرفیت حضور و ۵۰ درصد بنیز بصورت آنکال ادامه خواهند داد.
در‌ این جلسه همچنین مصوب شد که محدودیت ترافیکی منطقه به جهت امکان استفاده از خودروهای شخصی کارکنان، کماکان به حالت تعلیق باقی بماند.
شهیدی نیا از مدیریت شرکت ها خواست تا کارکنان دارای بیماری زمینه ای خاص را ترخیص کرده و تدابیری برای کاهش تجمع کارکنان در سرویس های ایاب و ذهاب بیاندیشند.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تداوم تامین تجهیزات و مواد مورد استفاده در بیمارستان‌های شهرستان بود و رئیس جلسه تاکید کرد که شرکت عملیات غیر صنعتی از محل اعتبارات شورای راهبردی، هر چه سریعتر نسبت به اجرای مصوبات قبلی کمیته، اقدام نمایند.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان بندرماهشهر که در جلسه حضور داشت، در‌ آغاز، گزارش مفصلی از آخرین وضعیت و آمارهای کرونایی شهرستان به حضار ارائه کرد.

منبع:روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی