ايجاد کارگروه مشترک با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شركت هيدرو روسيه

وزیر نیرو درديدار با مدیرعامل شرکت روس هیدرو روسیه گفت:کارگروه مشترک با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شركت هيدرو روسيه جهت همكاري تشكيل شود.

به گزارش مهرگان پرس،وزیر نیرو با ویکتور خمارین مدیرعامل شرکت روس هیدرو فعال در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر دیدار کرد. 
در این دیدار، "رضا اردکانیان" از سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه های مشترک در حوزه‌های ژئو ترمال و تجدیدپذیر به شرط تامین مالی پروژه توسط روسیه استقبال کرد. همچنین مقرر شد، زمینه‌های همکاری در این حوزه مورد بررسی دو طرف قرار گیرد. 
وزیر نیرو همچنین از مدیرعامل شرکت روس هیدرو برای سفر به تهران دعوت کرد تا کارگروه مشترکی با حضور شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ایجاد شود و به بررسی زمینه‌های همکاری بپردازند.

منبع: پاون