کاهش حداقلی مشکل فاضلاب اهواز در فصل بارندگی

وزیر نیرو با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای اصلاح و اجرای شبکه فاضلاب اهواز گفت: با اقدام صورت گرفته امیدواریم مشکل فاضلاب اهواز در فصل بارندگی امسال به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مهرگان پرس،"علی اکبر محرابیان" شنبه در نشست برخط با مدیر عامل آبفای خوزستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت طرح های شرکت آب و فاضلاب خوزستان و اهواز افزود: اقدام های موثری برای جلوگیری از آبگرفتگی در نقطه هایی که در بارش سال های قبل در اهواز دچار مشکل می شدند از سوی آبفای خوزستان انجام شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر شناسایی و اصلاح این نقطه ها، پمپ های اضافه نصب و پمپ های معیوب موجود اصلاح شده است که با این اقدام ها، امیدوار هستیم که مشکل آبگرفتگی معابر اهواز در بارندگی امسال کاهش یابد.
محرابیان با تاکید بر اینکه با اقدام های انجام شده نباید در بارش های اهواز مشکل جدی داشته باشیم، ادامه داد: طرح های فاضلاب اهواز به خوبی فعال شده است و باید همزمان طرح فاضلاب در شهرهای جنوبی استان مانند خرمشهر، آبادان، بندر امام ، ماهشهر و مسجد سلیمان نیز که با مشکل جذب آب مواجه هستند، نیز به سرعت فعال شود.
وزیر نیرو با اشاره به تعهد قرارگاه خاتم برای سرعت بخشی به اجرای طرح های فاضلاب اهواز گفت: قرارگاه خاتم متعهد شده است که اجرای طرح فاضلاب بخش غربی اهواز را از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه کاهش دهد که تا کنون روند کاری این قرارگاه بر اساس همان زمان بندی ۳۶ ماهه است که این روند باید اصلاح و متناسب با اجرای این طرح در ۲۴ ماه تغییر کند.
وی اظهار داشت: با اقدام های صورت گرفته تصفیه خانه شرق اهواز راه انداری شده است و به زودی مناقصه تصفیه خانه غرب اهواز نیز انجام می شود که باید در برگزاری این مناقصه سرعت داده شود.
محرابیان با اشاره به نشست جمع بندی مصوبه های سفر رییس جمهوری به خوزستان با حضور معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: برای تخصیص و عملیاتی کردن این مصوبه ها باید مکاتبه هایی انجام شود تا این اعتبارها را در قالب مصوبه دریافت کنیم.

ایرنا