کدام مشترکان از پرداخت تعرفه آب و برق معاف هستند؟

قانون بودجه سال 1401 معافیت برخی مشترکان صنعت آب و برق را از پرداخت تعرفه و سایر خدمات جانبی مشخص کرده است.

به گزارش مهرگان پرس،بر اساس بند ت تبصره 6، کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش‌و‌پرورش از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.
همچنین بند "غ" تبصره ۶ عنوان می‌کند در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور‌پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معاف هستند.
بند "ش" تبصره 6 قانون بودجه 1401 نیز عنوان می‌کند: کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج)، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع‌مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند.
در بند "ظ" تبصره 6 قانون بودجه همچنین تصریح شده است: تمامی مدارسی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود، از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی (‌آمپراژ) و حق وصل شمارشگر (کنتور) برق معاف هستند.

پاون