کد خبر: 1989
پنجشنبه , 03 آذر 1401 - 19:51
کسب آمادگی تولید با انجام به‌موقع تعمیرات

ابوالفضل موتابها، مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین

مهرگان پرس یران، رتبه چهاردهم قدرت منصوبه نیروگاهی را در بین کشورهای جهان دارد. این جایگاه، مدیون فعالیت کارکنان متخصص این صنعت در جهت رشد قدرت منصوبه تولید انرژی الکتریکی بوده، که امروز به بیش از 89 هزار مگاوات رسیده است. بنابراین با توجه به رابطه مستقیمی که بین رشد تولید برق و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، انتظار می‌رود حمایت بیشتری از این صنعت به منظور توسعه کمی، کیفی و پشتیبانی صورت پذیرد تا بالاترین بهره‌وری در صنعت برق از نظر افزایش راندمان و کاهش هزینه، قابل دستیابی باشد.

در طول سال‌های اخیر در نیروگاه شهیدرجایی هم به‌عنوان بخشی از صنعت بزرگ برق و با توجه به ضرورت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌های تعمیرات و بهره‌برداری، فعالیت‌های قابل توجهی انجام شده است؛ فعالیت‌هایی که با ترکیبی از تجربه کارکنان پیشکسوت و انگیزه کارکنان جوان، موجب بهبود بهره‌وری و افزایش راندمان تجهیزات واحدهای سیزده‌گانه این نیروگاه شده است. در واقع می‌توان بهبود وضعیت را در نتایج حاصل از اجرای موفق طرح‌های فنی و تخصصی مشاهده کرد.

طرح هایی که از سوی متخصصان نیروگاه در گروه‌های مدیریت انرژی، پایش وضعیت و حوزه ساخت داخل و بازسازی با تهیه شناسنامه‌های فنی و ساخت انواع قطعات استراتژیک نیروگاهی، مدیریت بهره‌برداری از واحدها، انجام به‌موقع تعمیرات بر اساس استانداردهای تعریف شده و ... اجرایی و عملیاتی شده است.

بخشی از این اقدامات برای آماده‌سازی واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه شهیدرجایی، در حوزه فعالیت‌های تعمیراتی تعریف می‌شود. به‌گونه‌ای که مطابق جدول زمان‌بندی سالانه تعمیرات، از ابتدای مهر هرسال با هدف کسب آمادگی تولید،  فعالیت‌های  گسترده‌ای برای تعمیرات اساسی، نیمه‌اساسی و بازدیدهای دوره‌ای واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه آغاز می‌شود و تا پایان اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد.

امسال هم باهدف کسب آمادگی تولید برق به‌ویژه برای تابستان 1402، برنامه‌های گسترده تعمیراتی از ابتدای مهرماه آغاز شد، که در نیروگاه بخار، واحدهای شماره سه و چهار 250 مگاواتی به ترتیب تحت تعمیرات بازدید دوره‌ای و نیمه‌اساسی قرار گرفت، که این فعالیت‌ها به پایان رسید و هم‌اکنون واحد شماره 2 بخاری در این نیروگاه نیز در حال انجام تعمیرات اساسی است. همزمان با این فعالیت‌ها در نیروگاه سیکل ترکیبی نیز با انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحدهای شماره 5 و 2 گازی به‌همراه تعمیرات بازدید دوره‌ای واحد شماره 3  بخاری سیکل ترکیبی به پایان رسید؛ به‌طوری که در نیروگاه سیکل ترکیبی هم‌اکنون تعمیرات بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره 1 گازی در حال انجام است. بنابراین همان‌گونه که بیان شد، امسال در نیروگاه شهیدرجایی از ابتدای فصل تعمیرات تاکنون، 7 فعالیت تعمیراتی به پایان رسیده و یا در حال انجام است.

امید است با انجام موفقیت‌آمیز 17 برنامه تعمیراتی در این فصل از تعمیرات، بتوانیم به‌عنوان بخش مهمی از صنعت تولید برق حرارتی، در تامین انرژی الکتریکی  شهروندان به عنوان مصرف‌کنندگان این انرژی به طور موثر عمل کنیم.