کسب رتبه اول روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان در اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان در ارزیابی عملکرد اجرای پروژه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش شیوه های صحیح مدیریت مصرف آب (طرح داناب) در سال 1399 برای دومین سال متوالی رتبه اول کشوری را کسب كرد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درسنندج، مهندس آرش آریانژاد ضمن تبریک کسب این موفقیت به دست اندرکاران اجرای این پروژه، اظهار داشت: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی جهت حفاظت از منابع آب، امری ضروری است و اجرای صحیح پروژه داناب و گسترش سواد آبی، عامل مهم افزایش مشارکت بدنه جامعه در مدیریت منابع آب زیرزمینی است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آب و آموزش کلیه مقاطع تحصیلی افزود: این طرح هر ساله در سطح کشور توسط معاونت حفاظت و بهره برداری و روابط عمومی شرکتهای آب منطقه ای، اجرا می گردد و هدف آن ارتقاء آگاهی های عمومی درباره آب و بهینه سازی مصرف آن می باشد که در طول سال در کل استان؛ خصوصا با توجه به افت شدید منابع آبهای زیرزمینی در دشتهای شرقی کردستان این طرح با هدف آموزش تعداد 7723 نفر دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم شهرستانهای قروه و دهگلان، با موفقیت اجرا گردید .
وی کسب رتبه اول برای سال دوم را حائز اهمیت شمرد و عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای کردستان در سال 1399 اولین شرکت در سطح کشور بود که توانست بصورت 100 درصد، طرح داناب و گسترش سواد آبی را به انجام رسانده و موفق به کسب رتبه اول گردد.