کمک پتروشیمی  و شرایط بهترکرونایی ماهشهر از سایر مناطق استان

شورای راهبردی مدیران عامل شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 300 میلیارد ریال دیگر به مبارزه با کرونا اختصاص داد و با این رقم، مجموع کمک ها به 800 میلیارد ریال رسید.

به گزارش مهرگان از ماهشهر- پتروشیمی، پیش از آغاز دستور جلسه هفتاد و هشتمین نشست این شورا، مسائل مربوط به کرونا توسط متولیان آن، اعم از دبیر کمیته شرایط اضطراری منطقه و روسای بهداشت و درمان نفت و شهرستان بندرماهشهر به بحث گذاشته شد و آخرین اطلاعات و وضعیت شهرستان در این خصوص بصورت گزارشهای جداگانه به مدیران حاضر در جلسه ارائه شد.
مهرزاد غیبی، دبیر کمیته شرایط اضطراری، احتمال افزایش بیماران کرونایی با توجه به نزدیک شدن ماههای سرد سال و ضرورت افزایش ظرفیت بخشهای مربوط به مراقبت از بیماران کرونایی را مطرح کرد تا در این جلسه در خصوص آن تصمیم گیری شود.
پس از غیبی، دکترها شنبدی و داسمه، گزارش های مبسوطی از آمار و ارقام کلی و آخرین وضعیت شهرستان بندرماهشهر در خصوص بیماری کرونا ارائه کردند.
محمد شنبدی، با اشاره به شدید شدن این بیماری در دنیا، کشورو استان، گفت: شهرستان بندرماهشهر با توجه به کمک های صنعت پتروشیمی و مجموعه نیروها و عوامل دخیل در شهرستان، یکی از بهترین شهرستانهای استان است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیش بینی میکردند که شرایط ماهشهر با توجه به وجود بنادر پرترافیک و شرایط ترانزیتی خاص آن خطرناک شود.
وی افزود: شهرستان ماهشهر هم اکنون از هر نظر نسبت به شهرستانهای دیگر استان بهتر است اما لازم است مراقبتهای لازم به عمل آید تا وضعیت این شهرستان قرمز نشود.
کاهش بار بیمارستانها و توجه بیشتر به رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، مواردی بود که شنبدی در سخنان خود به آنها اشاره داشت و خاطر نشان کرد: جان یک نفر هم برای ما اهمیت حیاتی دارد و باید تمام تلاش خود را انجام دهیم که شرایط ما هر چه بهتر شود.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان بندرماهشهر ادامه داد، تقسیم کار خوبی در سطح شهرستان انجام شده است و در حال حاضر بصورت میانگین 60 تا 70 تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی در شهرستان قرار دارد که بین سه مرکز درمانی حاجیه نرگس معرفی، بیمارستان نفت و تامین اجتماعی توزیع شده اند.
وی درخواست کرد که با توجه به احتمال افزایش بیماران بستری شده در فصل سرد سال، بیمارستان نفت، یک بخش دیگر به بیماران کرونایی اختصاص دهد.
در این جلسه همچنین موارد جدید مورد نیاز سیستم بهداشت درمان در خصوص مبارزه با کرونا به مدیران پتروشیمی ارائه شد و 200 میلیارد جدید برای ادامه ی کار و تامین نیازمندیهای اعلام شده به تصویب رسید. علاوه بر آن 100 میلیارد دیگر نیز بصورت رزرو به تصویب رسید که در صورت اعلام نیاز بیشتر، به این امر اختصاص داده می شود

میع: روابط عمومي منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی