کمیته بین‌المللی آب تشکیل جلسه می‌دهد

نخستین جلسه کمیته بین‌المللی آب، با حضور وزرای نیرو، امورخارجه و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در قالب کمیته تخصصی آب به منظور انجام فعالیت‌های لازم دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه آب‌های مرزی و مشترک برگزار می‌شود.

به گزارش مهرگان پرس، این کمیته تخصصی بر اساس تصمیمات جلسه شورای عالی آب که با حضور رئیس جمهور تشکیل شده است، جلسه نخست آن روز چهارشنبه یکم دی‌ برگزار خواهد شد.
هدف از تشکیل کمیته امور بین‌المللی آب صیانت از آب‌های مرزی، حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران، فعال کردن دیپلماسی آب و پیگیری حقابه‌های ایران است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدامات اساسی خود را در خصوص حقابه‌های ایران، دیپلماسی آب و موضوعات مربوط به کشورهای مرزی همسایه شروع کرده و طبق وعده داده شده دولت توانسته با چند راهکار عملی، این حوزه را فعال کند.

پاون