گازرسانی به ۲۰۰ روستای خوزستان تا پایان سال / تنها یک شهر خوزستان گاز ندارد

مهرگان پرس-از مجموع این روستاها، تنها ۲۰۳ روستای دیگر باقی‌ می‌ماند که کار گازرسانی به این روستاها نیز تا سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و تا سال ۱۴۰۰ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خوزستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

مهرگان پرس:عبداله ابول‌پور در نشست خبری که امروز (سوم دی‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در استان خوزستان ۸۳ شهر وجود دارد که از این تعداد، ۸۲ شهر گازرسانی شده است و تنها شهر شهیون از توابع شهرستان دزفول باقی مانده است که در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد.

وی افزود: در سال ۹۲ تعداد شهرهای گازرسانی شده در استان خوزستان ۷۶ شهر بود و از سال ۹۲ تاکنون، شش شهر دیگر نیز گازرسانی و از نعمت گاز برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد: در استان خوزستان سه هزار و ۱۱۶ روستا با قابلیت گازرسانی داریم که از این تعداد، دو هزار و ۴۰۰ روستا، بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند که گازرسانی به این روستاها در تعهد برنامه ششم توسعه بوده است. در سال ۹۲، در استان خوزستان یک هزار و ۶۶ روستای برخوردار از گاز داشته‌ایم که در حال حاضر این تعداد، به یک هزار و ۹۶۶ روستا افزایش یافته است و ۲۰۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال گازرسانی و از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

ابول‌پور تصریح کرد: از مجموع این روستاها، تنها ۲۰۳ روستای دیگر باقی‌ می‌ماند که کار گازرسانی به این روستاها نیز تا سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و تا سال ۱۴۰۰ تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خوزستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی افزود: شرکت گاز استان خوزستان یک میلیون و ۲۴۶ هزار مشترک مصرف شهری دارد که ۴ درصد از کل مصرف گاز استان خوزستان را شامل می‌شود و ۹۶ درصد دیگر، صرف مصارف صنعتی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد: در حال حاضر تعداد مشترکین بخش شهری استان خوزستان نسبت به گذشته، از ۸۶ درصد به ۹۹ درصد افزایش یافته است. در بخش روستایی نیز از ۶۳ درصد به ۸۷ درصد افزایش گازرسانی داشته‌ایم. میزان تبدیل سوخت صنایع در استان نیز قابل قیاس با گذشته نیست.

وی افزود: در سال ۹۱ میزان مصرف گاز در این بخش ۱۸ میلیارد مترمکعب بوده است اما در سال ۹۹ این مقدار از مرز ۱۸ میلیارد مترمکعب گذشته است.

ابول‌پور گفت: در استان خوزستان روند بسیار فزاینده‌ای در مصرف گاز داشته‌ایم و بعد از استان تهران و اصفهان، استان خوزستان با فاصله نزدیک سومین استان پرمصرف گاز بوده و نشان‌دهنده این است که خوزستان در عرصه خدمت و تولید با اینکه در منطقه گرمسیر قرار دارد، خوب عمل کرده است.

وی ادامه داد: در این هشت سال حدود ۱۰ میلیارد لیتر سوخت مایع را تبدیل به گاز کرده‌ایم و در واقع با جایگزین کردن گاز به جای سوخت مایع، ارزش افزوده بسیار خوبی برای کشور به ارمغان آورده‌ایم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به پروژه گازرسانی به شهرستان اندیکا گفت: گازرسانی به شهرستان اندیکا که جزو شهرستان‌های محروم کشور است، با سرعت بسیار خوبی انجام شده است. در این شهرستان، شهر قلعه‌خواجه گازرسانی شده و آبژدان و ۵۷ روستای دیگر نیز دوشنبه هفته آینده گازرسانی می‌شوند. در این زمینه ایجاد انشعابات، اشتراک‌پذیری و نصب کنتور آغاز شده و شهرستان اندیکا تبدیل به شهر سبز خواهد شد.

وی تصریح کرد: بودجه سالانه گاز استان خوزستان ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که بیش از ۶۰ میلیارد تومان به گازرسانی شهرستان اندیکا اختصاص یافت. بدین ترتیب در زمینه گازرسانی، از هفته آینده هیچ شهرستان محرومی در استان خوزستان نخواهیم داشت.

منبع/ مسیرم مردم