کد خبر: 1577
چهارشنبه , 07 اردیبهشت 1401 - 10:40
گنجینه ای در دلِ گُنجان

یادداشت فاطمه عزیزپوریان با عنوان گنجینه ای در دلِ گُنجان به دیار کریمان شهر کرمان می پردازد.

مهرگان پرس،از کرمان، دیار کریمان به روستایی در 11کیلومتری شهرستان رابُر می رویم. "گُنجان"روستایی محصور دربین دوکوه  با زمستانی پوشیده از برف و سرما. دیاری که گرمای محبت مردمانش بر سرمای زمستانش می چربد. نه امروز بلکه از دیروز و دیروزها مردمان این دیار مشق همراهی و همدلی سر دادند. روزگاری در این روستا، هیچ مردی در خانه نبود، همگی همیاریشان را به جبهه های جنگ و دفاع از وطن برده بودند. مردانی که امروز نامشان جاوید ماند وروستایشان را به شهیدآباد ملقب کردند. سری به این روستا می زنیم تا از حالِ مردمانش وکانون همیاری اجتماعی شهدای گُنجان باخبر شویم. وقتی اسم کانون همیاری اجتماعی می آید یعنی هنوز اهالی این روستا ادامه دهنده مسیرهمان مجاهدانی هستندکه برای داشتن حالِ خوب جنگیدند. دیروزی ها در لباس و میدانی دیگر و امروزی ها باانگیزه ای دیگرو حس و حالی متفاوت. هرچند که همگی از یک جنس و به دنبال همیاری و همدلی بوده و هستند. ویژگی های شاخص این روستا ما را بر آن داشت تا با اسلام محمودی رهیارکانون همیاری اجتماعی شهدای گُنجان هم کلام  شویم و برایمان از مسیری که در پیش گرفتند، بگوید. گُنجان را خاص معرفی می کند و می گوید: این روستا به واسطه مردمش در سراسر کشور شناخته شده است و قطعا کانون همیاری اجتماعی شهدای گنجان هم مشخصات وویژگی های خاص خود را دارد. از راهبراین کانون می گوید، پاسدار بازنشسته ای که دغدغه روستاییان را دارد. او را از قدیمی های رسالت معرفی می کند و اینگونه ادامه می دهد محمود حسینخانی نزد بانک قرض الحسنه رسالت حسابی به نام موسسه خیریه و نیکوکاری داشت که از محل همان حساب روستاییان را برای دریافت وام معرفی  می کرد. الگوی تعالی اجتماعی رسالت طراحی و عملیاتی  شده و اهدافش برای ما روشن بود. از طرفی جنس دغدغه مندی و فعالیت های قرض الحسنه ای حسینخانی را می شناختم. درگپ و گفتی دوستانه با وی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف و کانون های همیاری اجتماعی را تشریح کردم، استقبال خوبی کرد و همان شدآغاز شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شهدای گنجان. حسینخانی راهبر کانون شد و همان فعالیت های قبل را ادامه داد اما این بار با رنگ و لعاب همیاری  اجتماعی.
کانون شهدای گنجان شکل گرفت وبا همت راهبرکانون، هر روز تعداد اعضای کانون بیشتر می شد، این بار می خواست با همیاری اجتماعی باری از دوش اعضای این کانون بردارد. یک  روز خرید جهیزیه دختران روستا دغدغه اش بود و روزی دیگر اعزام زیارت اولی ها به مشهدمقدس. یک روز همیاری روستاییان را برای بازسازی مسجد روستا می طلبید و روزی دیگر به فکر راه اندازی کسب و کاری برای جوانان روستا بود. محمودی، راهبرکانون همیاری اجتماعی شهدای گنجان را فردی بسیار فعال و اجتماعی معرفی می کند و در وصف اخلاقش می گوید: باتک تک اعضا ارتباطی دوستانه دارد و به واقع همه اعضای کانون را می شناسد. حُسن خلق وی زبانزد مردم روستا است. امروز کانونش 866نفر عضو دارد و فعالیتش را محدود به گنجان نکرده، از دل کانونش سه کانون همیاری اجتماعی شهدای روستای ننیز، شهدای روستای سیه بنوئیه و شهدای روستای اسکر شکل گرفت. محمودی میزان فعالیت قرض الحسنه کانون همیاری اجتماعی شهدای گنجان را حدود 17میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خوشبختانه تا به امروز 37هسته کارآفرینی اجتماعی در دل این کانون شکل گرفته و برای ام بازار هم عرضه کننده داریم. فعالیت کانون به اینجا ختم نشده، اعضا در رسالت حاج قاسم شهید هم مشارکتی شیرین دارند. نذرآب و زلزله سی سخت نمونه ای از این مشارکت است.
فاطمه عزیزپوریان