‍ ‍ خرید بالغ بر 50 هزار تن گندم با نرخ تضمینی توسط شبکه تعاونی های استان کردستان

مدیر تعاون روستایی استان کردستان از خرید 50 هزار تن گندم تضمینی توسط شبکه تعاونی های روستایی و تولید این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهرگان پرس درکردستان : مدیر تعاون روستایی استان کردستان از خرید 50 هزار تن گندم تضمینی توسط شبکه تعاونی های روستایی و تولید این استان خبر داد.

اسکندری عنوان کرد: برای تسهیل خرید تضمینی گندم از کشاورزان 68 مرکز خرید گندم توسط تعاون روستایی راه اندازی و مشغول به فعالیت هستند.


وی در ادامه به نرخ خرید تضمینی گندم در کشور اشاره کرد و افزود: قیمت مصوب خرید تضمینی گندم مطابق با دستورالعمل ها 50 هزار ریال  در نظر گرفته شده که این مبلغ مطابق جدول پاکی گندم کاهش یا افزایش خواهد یافت.

پیمان اسکندری ادامه داد: سال گذشته شبکه تعاون روستایی بیش از 350 هزار تن گندم از کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری کرد که این مقدار بیش از ۵۰ درصد خرید تضمینی گندم استان بود.