127 پزشک خانواده در کردستان فعالیت می‌کنند

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان گفت: در حال حاضر127 پزشک در سراسر استان به عنوان پزشک خانواده در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهرگان پرس از سنندج،مديركل بيمه سلامت استان كردستان افزود: طرح پزشک خانوده از بهمن سال گذشته در سطح تمام استان آغاز شده و تنها در دو شهرستان بانه و مریوان با کمبود پزشک مواجه هستیم.

اسماعیلی بیان کرد: تمامی پزشکان عمومی و متخصصان از جمله متخصصان داخلی، کودکان، عفونی، طب اورژانس می‌توانند در طرح پزشک خانوده شرکت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان با اشاره به اینکه به هر پزشک بر اساس تمایل وی از 750 تا 3 هزار بیمه شده انتصاب داده می‌شود، یادآور شد: ویزیت پزشک عمومی برای هر بیمه شده تامین اجتماعی و بیمه سلامت 47 هزار تومان است که در این طرح این میزان به 6 هزار تومان کاهش یافته است.

اسماعیلی افزود: طرح پزشک خانواده  برای نخستین بار در کشور به صورت  آزمایشی در چهار استان کردستان، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان گفت: در حال حاضر127 پزشک در سراسر استان به عنوان پزشک خانواده در حال فعالیت هستند.

وی نحوه اجرای این طرح را در بستر الکترونیک عنوان کرد و گفت: در صورت ارجاع بیماراز پزشک عمومی به متخصص نیزاین کار دربستر الکترونیک صورت می‌گیرد.
 
مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان با بیان اینکه در مجموع سه نوع نظام ارجاع خدمات پزشکی در استان کردستان وجود دارد اظهار داشت: به غیر از پزشک خانواده شهری در پزشک خانواده روستایی که 600 هزار نفر از جمعیت روستایی استان را شامل می‌شود در مراکز بهداشت درمانی روستاها کار ویزیت بیماران انجام می‌شود.

اسماعیلی بیان کرد: پزشک کمیته امداد نیز مخصوص افراد شهری زیرپوشش کمیته امداد است که به صورت همگانی و رایگان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه افراد می‌توانند از پزشک خانوده خدماتی شامل پیشگیری، اقدامات درمانی سرپایی، تجویز دارو و آزمایش‌های تشخیصی دریافت کنند، اظهار داشت: در حال حاضر127 پزشک در سراسر استان به عنوان پزشک خانوده در حال فعالیت هستند.