237 کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب استان کرمان بازسازی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت: طی 9 ماه امسال 237 کیلومتر از شبکه های فرسوده توزیع آب در سطح استان بازسازی شد.

به گزارش مهرگان پرس،محمد طاهری در این باره اظهارداشت: 139 کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب شهری و 98 کیلومتر از این شبکه در بخش روستایی در سال جاری بازسازی شد.

وی ادامه داد: همچنین 76 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهری و 100 کیلومتر از شبکه توزیع آب روستایی توسعه یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اشاره به اینکه در همین مدت 100 کیلومتر خط انتقال آب در سطح استان اجرا شد خاطرنشان کرد: 63 کیلومتر از عملکرد این بخش مربوط به حوزه روستایی و 37 کیلومتر از آن مربوط به شهرهای استان است.

وی همچنین عملکرد اجرای شبکه فاضلاب در سطح استان طی سال جاری را نیز 216 کیلومتر اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان