422 میلیون کیلووات انرژی در نیروگاه‌های شرکت مدیریت برق بیستون تولید شد

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون، از تولید 422 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب طی اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،"مسعود میرزا عسگری" با بیان اینکه از این میزان برق تولیدی بیش از 363 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه حرارتی بیستون و بیش از 59 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه گازی اسلام آباد غرب تولید شده است، افزود: در مجموع 391 میلیون و 26 هزار کیلووات ساعت از برق تولیدی در نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب به شبکه سراسری تزریق شده که سهم نیروگاه بیستون 332 میلیون و 143 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی است.
وی افزود: شرکت مدیریت تولید برق بیستون، 2 درصد از تامین برق شبکه ی سراسری  کشور را بر عهده دارد.
نیروگاه حرارتی بیستون با ظرفیت تولیدی 640 مگاوات و نیروگاه گازی اسلام آبادغرب نیز با 100 مگاوات تولید برق، زیر پوشش شرکت مدیریت تولید برق بیستون قرار دارند.
این نیروگاه‌ها در مجموع با 740 مگاوات ساعت ظرفیت تولید، در پایداری شبکه سراسری برق در غرب کشور، نقش مهمی را عهده دار هستند.
شایان ذکر است، نیروگاه حرارتی بیستون در کیلومتر 20 جاده کرمانشاه به همدان و نیروگاه گازی اسلام آباد غرب نیز در کیلومتر 55 جاده کرمانشاه به اسلام آباد غرب قرار دارند.