53 درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور

بر اساس آخرین گزارش‌ وزارت نیرو، تا 4 بهمن امسال میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به 26 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش مهرگان پرس،،‌ بر اساس آمار بهره‌برداری از سد‌های مخزنی کشور تا 4 بهمن‌ماه در سال آبی‌ 00-99 مجموع ظرفیت مخازن سدها 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده 53 درصد پرشدگی مخازن است.
بر این اساس، به تبع روند طبیعی بارش‌ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی 00-99 تاکنون برابر با 10 میلیارد و 610 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (11 میلیارد و 780 میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش 10 درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.
این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که تا 4 بهمن سال‌ آبی جاری میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 26 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی 99-98 نشانگر یک درصد کاهش است.
بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت 11 میلیارد و 130 میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش 17 درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش آخرین وضعیت سدهای مهم در بخش شرب و کشاورزی تا 4 بهمن‌ماه سال‌جاری، آب موجود در مخازن پنج‌گانه سدهای استان تهران 563 میلیون مترمکعب است که نشان دهنده 30 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 9 درصد کاهش است.
همچنین سد یامچی در استان اردبیل نیز با 21 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 26 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 3 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

افزایش 50 درصدی آب موجود در سد رئیسعلی دلواری بوشهر
این گزارش حاکی است، در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری با 432 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 62 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش دارد.
سد کمال صالح در استان مرکزی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 74 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 78 درصدی و کاهش 8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را می‌دهد.
بر اساس این آمار، در سدها و چاه نیمه‌های منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان به عنوان سدهای طبیعی در این منطقه، چاه نیمه (1 و 2) با 113 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 38 درصدی و چاه نیمه 3 با 230 میلیون مترمکعب بیانگر 72 درصد پرشدگی، کاهش 11 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند. چاه‌ نیمه 4 نیز با 414 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 54 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش یک درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخزن سد استقلال استان هرمزگان با 131 میلیون مترمکعب، پرشدگی 55 درصدی را نشان داده و از کاهش 22 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. همچنین سد شمیل و نیان با 33 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 34 درصد بوده و کاهش 64 درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، سد سفید‌رود در استان گیلان با 677 میلیون مترمکعب موجودی مخزن از کاهش 7 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 4 بهمن‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 64 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.
سد سلمان فارسی در استان فارس نیز با 765 میلیون مترمکعب بیانگر پرشدگی 80 درصدی بوده و 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بر اساس این آمار، آب موجود در مخزن مجموع 13 سد حوضه دریاچه ارومیه 633 میلیون مترمکعب است که نشان دهنده 38 درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز دارای 8 درصد کاهش است.
همچنین سد زاینده‌رود در استان اصفهان با 184 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن که میزان 15 درصد پرشدگی را نشان می‌دهد، دارای 40 درصد کاهش آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
این گزارش حاکی است، در استان خراسان‌رضوی سد دوستی با 604 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 49 درصدی بوده که نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش دارد.
سد شیرین‌دره در استان خراسان‌شمالی بر اساس آخرین هیدروگرافی دارای 51 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن است که خبر از پر شدگی 84 درصدی و افزایش 4 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می‌دهد.
بر اساس این آمار، در سدهای حوضه قمرود، سد گلپایگان با 5 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 14 درصدی و کاهش 67 درصدی نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با 100 میلیون مترمکعب آب دارای افزایش 3 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سد کوچری نیز با 147 میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر 71 درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
این گزارش می‌افزاید، آب موجود در مخازن مجموع 10 سد استان خوزستان شامل 14 میلیارد و 396 میلیون مترمکعب است که پرشدگی 59 درصدی را نشان داده و از افزایش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.
همچنین، سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد با 473 میلیون مترمکعب موجودی مخزن از افزایش 2 درصدی آب در مخزن این سد نسبت به 4 بهمن سال گذشته خبر می‌دهد که نشانگر 86 درصد پرشدگی این مخزن در سال‌جاری است.

کاهش 40 درصدی ارتفاع ریزش‌های جوی کشور نسبت سال آبی گذشته
بر اساس این گزارش مقایسه‌ای تا 4 بهمن‌ماه سال آبی جاری مجموع ارتفاع ریزش‌های جوی کشور معادل 85.5 میلی‌متر است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت(103.5 میلی‌متر) 17 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (146.6 میلی‌متر) 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد

منبع:روابط عمومي مديريت منابع آب ايران