60 درصد از برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور آغاز شده است

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه قبل از فرا رسیدن پیک مصرف برق تابستان سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نيروگاه‌های سراسر کشور اجرا می‌شود، گفت: تاکنون بیش از 60 درصد از برنامه یاد شده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده است.

به گزارش مهرگان پرس،

"ناصر اسکندری" در جریان بازدید از روند تعمیرات واحدهای بخاری و گازی نیروگاه شهید بهشتی لوشان بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و انسجام بیشتر در روند تعمیرات واحدهای نیروگاهی تاکید کرد و افزود: با توجه به نیاز مبرم صنعت برق کشور می‌بایست تمامی فعالیت‌های تعمیراتی واحدهای نیروگاهی قبل از شروع پیک تابستان ۱۴۰۱ انجام و همه واحدها در مدار تولید قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه تعمیرات واحد دو بخار نیروگاه لوشان تا پیک مصرف برق سال آینده باید به اتمام برسد، گفت: عملیات نوسازی و تعمیرات اساسی این واحد 120 مگاواتی با استفاده از توان متخصصان داخلی در دستور کار قرار گرفته تا این مجموعه با توان کامل برای روزهای اوج مصرف برق کشور آماده شود.
اسکندری با تاکید بر اینکه قبل از فرا رسیدن پیک مصرف برق تابستان سال آینده بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نيروگاه‌های سراسر کشور اجرا می‌شود، افزود: تاکنون بیش از 60 درصد از برنامه یاد شده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده است.
معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد: برای آمادگی نیروگاه‌ها طی دوره اوج مصرف تابستان سال‌آینده حدود ۷۰۰ پروژه تعمیرات اساسی واحد‌های بخاری و گازی، مسیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه‌های خصوصی و دولتی اجرا خواهد شد.
وی تاکید کرد: برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور از ابتدای مهرماه امسال همزمان با گذر از دوره اوج مصرف برق تابستان آغاز شده است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تعمیرات این واحدها اواخر اردیبهشت‌ماه به پایان خواهد رسید تا نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق پایدار فصول گرم سال آمادگی کاملی داشته باشند.
نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی شهید بهشتی لوشان دارای دو واحد بخار ۱۲۰ مگاواتی و دو واحد گازی ۶۰ مگاواتی است.
روابط عمومي برق حرارتي