درباره مهرگان پرس

مهرگان پرساین رسانه خبری-تحلیلی با هدف تولید و تجمیع اخبار حوزه های انرژی و اقتصادی همچنین با رویکردی متفاوت در حوزه فرهنگ و هنر با دو رویکرد تخصصی و عامه پسند  و  استفاده از ظرفيت اخبار استان ها آغاز خواهد کرد.

پرداختن به بحث تولید انرژی برق آبی و استفاده از دیدگاه های مختلف در بخش گردشگری در حوزه آب و گردشگری و میراث فرهنگی و همچنین بها دادن به بحث کم توجه بومگردی در استان های مختلف کشور که اساسا در حال حاضر خلاء اساسی در زمینه یک خبرگزاری احساس می‌شود و بیشتر سعی می شود تا فراتر از اخبار تولیدی در سایر رسانه به بخش های پرداخته نشده در همه حوزه ای خبری نگاه ویژه ای داشته باشیم. و سعي مي شود با بها دادن به خبرنگاران محلي با ايده هاي ناب  و معرفي  جاذبه هاي مختلف در استان  ها  از روزمرگي خاص در رسانه و خبر جلوگيري شود.

پایگاه خبری مهرگان پرس با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های انرژی و زیر ساختی کشور و حوزه های شهری و سینما و تئاتر ، موسیقی ، فرهنگی و تجسمی و همچنین گردشگری نگاه خاصی به استان کشور خواهد داشت.