اصلاح آمار اشتغال نیروهای بومی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در‌ رسانه های جمعی آماری به نقل از استاندار محترم خوزستان منتشر شده که در آن درصد سهم اشتغال بومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱۹ درصد بیان شده است.

به گزارش مهرگان پرس،روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در جهت اصلاح ارقام منتشر شده بمنظور رفع سوء برداشت ها و عدم استفاده از آمارهای اشتباه در تحلیل های آتی از عملکرد منطقه، آخرین اطلاعات آماری شاغلین از وضعیت اشتغال موجود در منطقه را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی فرصت اشتغال مستقیم برای حدود ۳۰ هزار نفر فراهم شده است که از این تعداد ۲۹ درصد را نیروی بومی شهرستان بندرماهشهر، ۵۳ درصد آن مربوط به بومیان سطح استان خوزستان و ۱۸ درصد مابقی را افرادی از سایر مناطق کشور تشکیل می دهند؛ که عمدتا سال های متمادی را در شهرستان و استان سکونت داشته اند.
در مجموع ۸۲ درصد از شاغلین منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از نیروهای بومی درون استان هستند.
این سازمان ضمن درک شرایط موجود، امیدوار است در صورت اجرایی شدن طرح های توسعه ای پتروشیمی، بتوان ضمن تولید اشتغال مولد، فرصت بیشتری برای جذب و بکارگیری نیروهای بومی فراهم شود.

منبع:روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی