افزايش ظرفيت مولدهاي توليد پراكنده شبكه برق منطقه‌اي تهران

در راستاي جلب مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و با افتتاح و بهره‌برداري از هفت پروژه مولدهاي توليد پراكنده (DG) در سال جاري 5.43 مگاوات به ظرفيت مولدهاي توليد پراكنده شبكه برق منطقه‌اي تهران افزوده شد.

به گزارش مهرگان پرس،"محمود پورباقري شهري" مجري مولدهاي توليد پراكنده شركت برق منطقه‌اي تهران با اعلام اين خبر گفت: با بهره‌برداري از اين پروژه‌ها ضمن كسب موفقيت جديد در جلب مشاركت بخش خصوصي، امكان تأمين بخشي از انرژي مصرفي شبكه و تقويت شبكه جهت گذر از پيك بار تابستان را محقق کرديم و از مزاياي افزايش راندمان تبديل انرژي، تعويق هزينه‌هاي توسعه شبكه، پيک‌سايی و کاهش تلفات برق، بهبود سطح ولتاژ و کاهش هزينه‌های انتقال نيرو بهره‌مند شديم.
وي افزود: با استفاده از اعتبارات بخش خصوصي براي توسعه و تقويت شبكه عمومي برق منطقه‌اي تهران، تعداد مولدهاي توليد پراكنده گازسوز تاكنون به 50 مورد با مجموع ظرفيت نامي بيش از 300 مگاوات رسيده است.
پورباقري شهري، درخصوص زيرساخت‌هاي مورد نياز براي احداث مولدهاي توليد پراكنده اظهار داشت: شبكه گاز رساني جهت تامين گاز مصرفي مولدهاي مقياس كوچك، همكاري و مساعدت ساير ارگان‌هاي ذيربط جهت احداث و در اختيار قراردادن امكانات موجود به منظور بهره‌برداري از مولدهاي مقياس كوچك مانند شهرداري‌ها و ...، امكان تبادلات ارزي جهت خريد و واردات مولدهاي مقياس كوچك و ثبات اقتصادي جهت اطمينان از بازگشت سرمايه از جمله زيرساخت‌هاي مورد نياز براي احداث مولدهاي توليد پراكنده به‌شمار می‌آید.
وي تاثير اجراي اين پروژه‌ها را براي مردم با اهميت دانست و گفت: نصب و راه‌اندازي اين مولدها، موجب تامين برق پايدار، كاهش خاموشي‌هاي احتمالي، افزايش راندمان تبديل انرژي و حفظ بهتر ذخاير و كاهش آلودگي زيست محيطي مي‌شود.