افزایش چهار برابری پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه رسالت

پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه رسالت از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار برابر افزایش داشته است.

به گزارش مهرگان پرس،مدیر اعتبارات بانک قرض الحسنه رسالت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون از لحاظ تعداد بیش از چهار برابر و از نظر مبلغ، افزایش بیش از 20 برابری در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی سه ماهه اول سال داشته ایم.

عزیزاله ایزدی کل تسهیلات پرداختی این بانک از ابتدای سال جاری تا 20 خرداد ماه را حدود 167 هزار فقره پرونده تسهیلات با مبلغی بالغ بر 75.655 میلیارد ریال برشمرد و افزود: در مدت مشابه سال گذشته که 118 هزار فقره با رقمی حدود 34.948 میلیارد ریال پرداخت شده بود، شاهد افزایش 2.2 برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در این بانک هستیم.

روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت