باید یادبگیریم با وجود کرونا، تاثیر منفی آنرا بر کارهای خود خنثی کنیم

شهیدی نیا: سازمان ها بایستی کرونا را از لیست عوامل تاخیر فعالیت ها حذف کرده و با برنامه ریزی براساس شرایط موجود، فعالیت خود را ادامه دهند.

مهرگان پرس - ماهشهر ، مدیرعامل سازمانمنطقه ویژه اقتصادی در نشست اعضای هیات رییسه سازمان گفت: امسال برای تمام دنیا، کشورها و مردم سال ویژه ای بود. در سازمان ما لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شد، دامنه ی تغییرات ایجاد شده، علاوه بر تغییر شیوه برگزاری جلسات از حضوری به آنلاین، به نوع جلسات نیز کشانده شده و جلسات سراسری، مستمر و منظم را به جلسات کوچک و بین واحدی تبدیل کرد.
سیدامید شهیدی نیا، مبارزه علیه بیماری کرونا در صنعت پتروشیمی را طی ۹ ماه گذشته موثر دانست و افزود: شواهد نشان می‌دهد که اقداماتی که از آغاز شیوع بیماری کرونا تاکنون (دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹) ادامه داشته کماکان باید تداوم یابد چرا که بر حسب ظاهر این بیماری هنوز ادامه خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که بایستی خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم. برخلاف ماههای آغاز همه گیری که شبوه پاسخگویی به رویدادها و شرایط واکنشی بود، حال بایستی با برنامه ریزی براساس شرایط موجود، بتوانیم بر اوضاع

كنترل بيشتري داشته باشيم.

  

شهیدی نیا، سازگاری با شرایط جدید را اینگونه معنی کرد: یعنی اینکه به نحوی مدیریت و حرکت کنیم که کرونا دیگر مانعی برسر راه پیشرفت برنامه ها نباشد و رشد برنامه ها و فعالیتها مطابق با برنامه ریزی و با وجود کرونا انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات خوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مقابله و پیشگیری از کرونا، گفت: با توجه به نتایج بدست آمده، در‌حالی که تصور می‌شد شهرستان بندرماهشهر، بواسطه شرایط جغرافیایی و ترددهای زیادش، وضعیت وخیمی پیدا کند و کانون بیماری کرونا شود، اما شرایط موجود رضایتبخش است و تصمیمات کمیته شرایط اضطراری شورای راهبردی، تاثیرات مطلوبی بر منطقه و جوامع پیرامونی برجای گذاشته است.
وی ادامه داد: دامنه کمک های صنعت برای صیانت از جان انسانها، اعم کارکنان منطقه و سایر مردم استان و حتی کشور گسترده شد و با قاطعیت می‌توان گفت که شرایط ماهشهر بسیار بهتر از شهرهای دیگر استان خوزستان است.
درک درست از موقعیت و شرایط ایجاد شده برای دنیا، کلید واژه ی موفقیت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این ماههای اخیر بود.

منبع: روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی