تکذیب ادعای جذب افراد سفارشی در شهرداری تهران

عضو تیم کانون ارزیابی و توسعه شایستگی آزمون استخدامی شهرداری تهران جذب افراد سفارشی را تکذیب کرد.

به گزارش مهرگان پرس، اقدام اخیر شهرداری تهران برای جذب ۲۵۶ نیروی متخصص و جوان تحت عنوان دستیار مدیران شهری از سوی برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی با انتقاداتی مواجه شده است.

هرچند که این داوطلبان برای ورود به شهرداری باید از فیلتر آزمون کتبی و نیز ارزیابی‌های مدیریتی و فردی عبور کنند،اما مخالفان کماکان معتقدند این انتخاب‌ها «سیاسی» است.

برای بررسی بیشتر چگونگی احراز صلاحیت داوطلبان آزمون دستیار مدیران شهری با مهدی وفایی‌زاده یکی ازاعضای تیم کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران  گفت وگو کرده‌ایم و شبهات و شایعات طرح شده را با او هم درمیان گذاشتیم.

منبع:اقتصاد انلاين