کد خبر: 1263
شنبه , 20 شهریور 1400 - 23:29
رادیو تئاتر در جشنواره فجر ماندنی است

پیش نویس تفاهم نامه بخش رادیو تأتر فجر جشنواره امسال با حضور مدیران و هنرمندان رادیو نمایش در محل قدیم رادیو تهران نوشته شد.

به گزارش مهرگان پرس به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، در جلسه ای که با حضور محسن سوهانی - مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، حسین مسافر آستانه - دبیر جشنواره تئاتر فجر، امین رهبر - مدیر بخش رادیو تئاتر سه دوره قبل، ایوب آقاخانی، بهرام ابراهیمی، جواد پیشگر، جلال تجنگی- مشاور ارشد دبیر جشنواره تأتر فجر و سایر مدیران دو مجموعه ، برگزار شد، پیش نویس تفاهم نامه بخش رادیو تأتر فجر جشنواره امسال نوشته شد.

این جلسه که در محل رادیوی قدیم تهران در میدان ارگ و رادیو نمایش فعلی برگزار شده است، همانند سال های گذشته چارچوب کلی تفاهم نامه بخش رادیو تئاتر جشنواره پیش رو مورد توافق قرار گرفت و در کنار آن مواردی به عنوان آسیب شناسی از سوی مدیران و هنرمندان حاضر در این جلسه مطرح شد تا این بخش از نظر کمی و کیفی نسبت به دوره های قبل پربارتر باشد.

یکی از تأکیداتی که در این جلسه توسط مدیر رادیو نمایش مطرح شد بحث حوزه نظریه پردازی و پژوهش کاربردی بود؛ اینکه این موضوع در قالب یک سمینار، نشست و هم اندیشی به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود تا چهارچوب و ابعاد آن از نظر نظریه پردازی و مطالعات نظری پخته تر شود.

پیش نویس تفاهم نامه بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر امسال با پیشنهادهایی از سوی مدیران دو مجموعه و هنرمندانی چون ایوب آقاخانی و بهرام ابراهیمی و جواد پیشگر نوشته شد و قرار است امضای این تفاهم نامه پس از نهایی شدن، توسط حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره تئاتر فجر و محسن سوهانی مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش صورت گیرد تا این بخش با قدرت به راه خود ادامه دهد.