شاخص برق‌رسانی روستایی در ایران 20 درصد بالاتر از میانگین جهانی

چهل و دو سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آمار روستاهاي برق‌دار كشور بيش از 13 برابر افزايش يافت.

به گزارش مهرگان پرس،بررسي آمارها نشانگر آن است كه  آمار روستاهاي برق‌دار كشور از 4367 روستا در سال 57 به 57 هزار و 644 روستا در حال حاضر رسيده است.

اين آمار بيانگر آن است كه در اين طول اين سال‌ها، تعداد روستاهاي برق‌دار كشور بيش از 13 برابر افزايش يافته است.
همين آمار بيانگر آن است كه تعداد روستاهاي برق‌دار كشور از ابتداي انقلاب تا مرداد 92، به 54 هزار و 641 روستا رسيد كه اين آمار در پايان دي ماه امسال به 57 هزار و 644 روستا افزايش يافته است.
این گزارش حاکی است، برق‌رساني به روستاهاي بالاي 20 خانوار در كشور به اتمام رسيده و هم اكنون صنعت برق در حال برق‌رساني به روستاها و سكونتگاه‌هاي کمتر از 10 خانوار است. همچنين تعداد روستاهاي برق‌دار شده توسط سيستم‌هاي خورشيدي نيز تاكنون به 241 روستا رسیده است. 
در عين حال بررسي آمار برق‌رساني به روستاها در جهان و ايران از فاصله معنادار بيش از 20 درصدي ايران با ميانگين جهاني حكايت دارد؛ به اين معنا كه ميانگين برق‌رساني به روستاها در دنيا هم اكنون 79 درصد و در ايران 99.7 درصد است كه اين آمار از تلاش‌هاي صورت گرفته براي روشنايي بخشيدن به خانه‌هاي هموطنان در سراسر كشور حکایت دارد.