مدیر بخش نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره سی‌ونهم انتخاب شد

سامان خلیلیان به عنوان مدیر بخش نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر معرفی شد.