موضوع شرکت هایکو و نیروهای جذب شده توسط این شرکت توسط اداره کار منطقه ویژه در دست بررسی است.

به گزارش مهرگان پرس، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، براساس اعلام اداره کار این منطقه، کلیه نیروهای معرفی شده جهت جذب، بومی بوده اند.
در صورت جذب نیرو توسط شرکت مذکور و خارج از رویه جاری در منطقه، پیگیری های لازم توسط اداره کار منطقه ویژه اقتصادی انجام و شرکت مذکور موظف به جایگزین کردن نیروی بومی از لیست های ارسالی اداره کار منطقه ویژه می باشد.