نتایج داوری مرحله اول نخستین دوره جشنواره تئاتر تجربی مختص

موسسه فرهنگی هنری مختص نخستین دوره جشواره تئاتر تجربی مختص را با دبیری علی حجی در دو بخش "ایده هایی برای ارتکابِ اجرا" و "پنل گفتگو پیرامون هنرهای اجرایی معاصر" برگزار می کند.

به گزارش مهرگان پرس،در بخش " ایده هایی برای ارتکابِ اجرا " تعداد 152 اثر از هنرمندان سراسر کشور از طریق راه های ارتباطی اعلام شده به دبیرخانه ارسال شده است.