مطالب برچسب خورده با "تقی زاده خامسی"

  • تهیه اطلس جانمایی فضای سبز شهری و منابع آب سطحی پایتخت

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خبر داد:

    تهیه اطلس جانمایی فضای سبز شهری و منابع آب سطحی پایتخت

    معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، از اختصاص ۴۴ میلیون مترمکعب پساب به فضای سبز شهرداری تهران خبر داد و افزود: تهیه اطلس جانمایی فضای سبز شهری، چاه‌ها و منابع آب سطحی پایتخت نیز توسط شهرداری تهران در دست اقدام است.