مطالب برچسب خورده با "در "ساعت زمین" تمامی ساختمان‌های برق پایتخت خاموش"

  • در

    در "ساعت زمین" تمامی ساختمان‌های برق پایتخت خاموش شدند

    همگام با "ساعت زمین" و به منظور آگاه سازی شهروندان تهرانی از اهمیت جلوگیری از تغییرا‌ت اقلیمی و ضرورت حفظ پایداری محیط زیست، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با خاموش کردن روشنایی تمامی ساختمان‌های اداری خود در شامگاه شنبه 7 فروردین ماه در این رویداد بین‌المللی مشارکت کرد.