وزارت نیرو برای سومین سال متوالی دستگاه

وزارت نیرو در ارزیابی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۹و برای سومین سال متوالی به عنوان وزارتخانه "برگزیده" در شاخص‌های عمومی و اختصاصی این جشنواره و دستگاه "منتخب" معیارهای ابلاغی رئیس‌جمهور معرفی شد.

 به گزارش پايگاه خبري مهرگان پرس، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور هرساله بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های تدوین شده در دو بعد عمومی و اختصاصی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و از دستگاه‌های برگزیده توسط رئیس‌جمهور تقدیر می‌شود.
بر اساس این ارزیابی، وزارت نیرو برای سومین سال متوالی و در ارزیابی عملکرد سال 98 دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان دستگاه "برگزیده" در شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل و "منتخب" دفتر رئیس‌جمهور با معیارهای ابلاغی ریاست‌جمهوری انتخاب و معرفی شده است.
همچنین در این جشنواره، شرکت‌های «مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور» و «تولید نیروی برق حرارتی»، از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در مجموع ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل به عنوان "برگزیده" معرفی شدند.

منبع: پاون