کتاب

کتاب "ریاضیات برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب" توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش مهرگان پرس،محاسبات ریاضی پایه و تخصصی برای همه بهره‌برداران سامانه‌های آب و فاضلاب به‌منظور حل مشکلات فنی فرآیندها، لازم و ضروری است.
رویکرد ویژه به شیوه‌های بهره‌برداری با هدف بهبود مستمر عملکرد از مشخصه‌های جوامع توسعه یافته است. ارتقای شیوه‌های بهره‌برداری و حل بسیاری از مشکلات نیازمند انجام محاسبات ریاضی دقیق و آگاهی از رویه‌های فنی حاکم بر فرآیندهاست.
این موضوع معاونت راهبری و نظرات بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را بر آن داشت تا در ادامه توسعه آموزش‌های کاربردی و مدیریت دانش، اقدام به تهیه و تدوین کتاب ریاضیات (برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب) کند که در 22 فصل کلیه محاسبات ریاضی کاربردی پایه و تخصصی حاکم بر فرآیندهای آب و فاضلاب را بیان می‌کند.
بر این اساس، تهیه و تدوین این کتاب توسط "مهسا واعظ تهرانی" و "امیرحسین آزادنیا" انجام شده و به تعداد مکفی جهت استفاده همکاران به چاپ رسیده است. امید است کتاب مذکور گامی در جهت ارتقای دانش ریاضی و محاسبات در سامانه‌های آب و فاضلاب باشد.

منبع: روابط عمومي شركت مهندسي آب فاضلاب كشور