مطالب برچسب خورده با ""نقشه راه آب کشور" در جلسه شورای عالی آب تصویب شد"

  • دستاورد تلاش ۲ ساله دولت سیزدهم؛

    "نقشه راه آب کشور" در جلسه شورای عالی آب تصویب شد

    گزارش مهمترین اقدامات وزارت نیرو در رفع ناترازی آب کشور طی ۲ سال گذشته در جلسه شورای‌ عالی آب ارائه و «نقشه راه آب کشور» نیز که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده است، در این جلسه رونمایی و به تصویب اعضا رسید.