کد خبر: 997
يكشنبه , 23 خرداد 1400 - 22:40
کتاب

مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو، از انتشار کتاب ملی سازگاري با كم‌آبي با محتوای خلاصه‌ای از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب در هر استان با برش حوضه‌ی آبریز برای منابع آب سطحی و برش محدوده‌ی مطالعاتی برای منابع آب زیرزمینی، خبر داد.

به گزارش مهرگان پرس،«بنفشه زهرایی» اظهار کرد: این کتاب، اولین برنامه ملی مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی در ایران است که یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای کار بین بخشی در دولت تدبیر و امید در حوزه آب محسوب می‌شود. این مجموعه، حاصل بیش از 76 هزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و کمیته تخصصی آن و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی بوده است.
به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو، کتاب منتشر شده حاوی خلاصه‌ای از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب در هر استان با برش حوضه‌ی آبریز برای منابع آب سطحی و برش محدوده‌ی مطالعاتی برای منابع آب زیرزمینی است.
وی با بیان اینکه بررسی برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها در کارگروه ملی و تصویب 31 برنامه‌ی استانی سازگاری با کم آبی در پایان فروردین ماه سال 1400 به اتمام رسید، از تکمیل و انتشار این کتاب خبر داد.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی خاطرنشان كرد: برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها، در صورت اجرا منجر به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و اصلاح مصرف در حد 9 میلیارد متر مکعب، در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که منجر به تعادل بخشی (جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها) در کلیه دشت‌های کشور تا سال 1404 خواهد شد.
زهرایی افزود: در برنامه‌های سازگاری با کم آبی مصوب شده، صرفه‌جویی در برداشت از منابع آب سطحی و اصلاح مصرف، در حد 3.2 میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده است.
مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو اظهار اميدواری کرد: اين دستاورد بزرگ که با ايجاد فهم مشترك از ماهيت فرابخشي مسائل آب و ايجاد سازوكار هماهنگي بين‌دستگاهي امكان‌پذير شده، در پذيرش واقعيت کم آبي در کشور ايران و درک ضرورت سازگار شدن با آن مؤثر واقع شود. مشروح برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها و گزارشات عملکرد واصل شده از اجرای آنها در تعدادی از استان‌ها در تارنمای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به آدرس wsanw.ir قابل دسترسی و مشاهده است.
این گزارش می‌افزاید، کتاب برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی در 168 صفحه گردآوری شده است.

منبع: پاون